Buhalterinės apskaitos paslaugos

Nemokamas įmonės steigimas

Buhalterinės paslaugos nuo 20 Eur

Ilgametė darbo patirtis dirbant su:

 • Transportas;

 • Restoranai – kavinės;

 • Automobilių prekyba ir jų remontas;

 • Nekilnojamo turto vystymo ir t.t.

Apdrausta profesinė veikla

Šio draudimo dėka atlyginama draudėjo padarytą žalą tretiesiems asmenims, kuri kilo
draudėjui vykdant apdraustą profesinę veiklą.

Susipažinkite

TRUMPAI APIE MUS

Bendradarbiavimas su mumis jums kainuos mažiau nei samdyti kompetentingą darbuotoją, atsakingą už Jūsų įmonės finansinę apskaitą. Mūsų komandoje dirba tik geriausi savo srities specialistai, turintys ilgametę patirtį ir reikiamas žinias šioje srityje. 

100+ klientų
Mažiausia kaina už kokybę
Jokių terminuotų sutarčių
Mokeščių patarimai

Mūsų teikiamos paslaugos

Mes esame įdiegę 2 lygių kokybės sistemą, todėl galite būti tikri, jog klaidų nepaliksime.

 • Pirkimų ir pardavimų dokumentų registravimas;

 • Kasos dokumentų registravimas;

 • Avanso apyskaitų sudarymas ir registravimas;

 • Banko operacijų registravimas;

 • Ilgalaikio turto apskaita ir nusidėvėjimo skaičiavimas;

 • Trumpalaikio turto kiekinė ar suminė apskaita sandėlyje;

 • Darbo užmokesčio, atostoginių ir kitų išmokų skaičiavimas;

 • Darbuotojų komandiruočių apskaita;

 • Nurašymo aktų paruošimas;

 • Apskaitos registrų sudarymas;

 • Finansinių rodiklių paskaičiavimas ir palyginimas;

 • Finansinės ataskaitos;

 • Pelno (nuostolio) ataskaita;

 • Kapitalo pokyčių ataskaita;

 • Metinės finansinės atskaitos;

 • Personalo apskaita;

 • Darbo sutarčių sudarymas;

 • VMI deklaracijos;

 •  Ataskaitos ir pažymos VMI, SODRAI;

 • Statistikos rengimas;

 • Vyriausiojo buhalterio funkcija (Ši paslauga yra aktuali įmonėms, kurios turi savo apskaitininką-buhalterį. Į vyriausiojo buhalterio paslaugas įeina algų paskaičiavimas, apskaitininko darbo kontrolė ir įvertinimas, deklaracijų teikimas ir finansinių ataskaitų parengimas bei pateikimas atsakingiems asmenims ir organizacijoms (VMI, SODRA).

Susisiekite su mumis